Demos

Demo 2: Digitaal splitsen perceel in monsterstroken

Keuze menu in demo 2

De demo werkt als volgt. U klikt op de onderstaande link en komt terecht op de website waar een, íetwat vreemd, gesplitst perceel zichtbaar is. U kunt het perceel nog steeds aanpassen met Perceel aanpassen. http://www.dobs.nl/BemonsteringsAanvraag/Split.html#orderNo=201100031

Of, wanner U gebruik hebt gemaakt van Demo1, en een test-opdracht hebt verstuurd, krijgt U een e-mail met de link naar het door U ingetekende perceel, gesplitst volgens de door U gekozen methode. In de combo box 'Kies bemonsteringsmethode' staat de door U gekozen bemonsteringsmethode

Met Perceel intekenen kan een nieuw perceel woden ingetekend en vervalt het eerdere perceel. In het Zoek vakje kunet een plaats, eventueel met staatnaam invullren en zal de kaart naar die aangegeven locatie springen.

Druk op de pijl naast 'Bepaal te bemonsteren perceel' en het menu schuift uit. De bewerkinksrichting kan worden gewijzigd en het te bemonsteren gewaspercel kan indien nodig worden aangepast. Het resultaat van iedere wijziging wordt direkt getoond.

Druk op de pijl naast 'Teken splitslijn' en het menu schuift uit. U kunt nu een splitslijn toevoegen. Het beste is deze altijd op 'nooit te laten staan. alle bemonsteringsmethoden werken dan automatisch. Verdere uitleg van deze mogelijkheid wordt later toegevoegd.

Druk op de pijl naast Kies bemonsteringsmethode' en het menu schuift uit. Er verschijnt een combobox waaruit U een reeks bemonsteringssystemen voor aaljes en andere bodemorganismen (witrot) kunt vinden. Ook de wettelijk fosfaat bemonstering kan worden uitgevoerd. Kies U 'Eigen breedtes' verschijnt tevens een invullijst voor wisselende eigen breedtes van de stroken. Is het aantal aangegeven (combinaties) van stroken korter dan het de actuele lengte van het perceel wordt de serie herhaald. De breedte die moet worden doorlopen binnen een strook kan ook worden aangegeven (loopspoor).

Demo 1: Digitale Aanvraag Bemonstering

De demo werkt als volgt. Om makkelijk bij Uw kavel te komen toetst U de plaatsnaam en/of straat in en geeft U een return. Google maps springt naar de opgegeven locatie binnen Nederland. U kunt nu Uw kavel zoeken en het vlaggetje droppen om de kavel te merken.

Als U daarna ook de rest van de gegevens invult – inclusief Uw e-mail – krijgt U een voorbeeld van een orderbevestiging toegestuurd met een pdf met de plattegrond, het vlaggetje en de x,y coordinaat.

Er is ook een tweede mogelijkheid. Klik op de tekst Hier kunt U de kavel intekenen. Nu kunt U met de cursor Uw kavel intekenen. De kavel is het hele gebied begrensd door wegen, sloten etc. Zoom daarvoor zoveel mogelijk in. Het maakt niet uit als een gedeelte van de kavel buiten het scherm komt te liggen. U kunt de kaart verschuiven tijdens het tekenen door de rechtermuisknop in te drukken en vast te houden om de plattegrond te verschuiven.

Klik op een hoekpunt van de kavel op de plattegrond en begin de kavel in te tekenen. klik op elke hoekpunt van Uw kavel. Doe dat zo vaak als nodig. Met dubbelklikken sluit U het tekenen van de kavel af. U kunt ook de tekening verbeteren, hoeken toevoegen, weghalen of verschuiven als de eerste poging niet helemaal bevalt.

Uw kunt de bewerkingsrichting (de rode lijn) wijzigen en een gewasperceel aangeven dat moet worden bemonsterd. Als U alles hebt ingevuld en verstuurd ontvangt U twee e-mails met alle informatie in een pdf. De eerste is de orderbevestiging; De tweede voorbeeld een e-mail die naar de bemonsteraar zou gaan. In deze e-mail zit ook een link naar een volgende demo Demo 2. Hier kunt U Uw kavel zien opgesplitst volgens de gekozen bemonsteringsmethode.

Hier kunt U de demo vinden: http://www.dobs.nl/BemonsteringsAanvraag/nl/Default.aspx

Go To Top