Webiste KPN over Smart Farming
Via deze link komt u op een KPN pagina over Smart Farming. Op deze site staan onder andere 3 filmpjes over Smart Farming en IoT. Het derde en laatste filmpje gaat over SensorTerra.
Met daarin informatie hoe we data op Akkerweb moeten gaan krijgen. Dit is onder andere van belang voor het project E-Pieper.

 

Onderstaand vindt u twee YouTube filmpjes met presentaties over onkruid detectie:

1. EFITA 2017 Presentation
"Thistle detection using convolutional neural networks."


2. CIGR2016 Talk - RoboWeed Support
"Pixel-wise classification of weeds and crops in images by using a Fully Convolutional neural network."

 

In onderstaand YouTube filmpje ("Blij met sensoren in de wei") wordt uitgelegd hoe sensoren (satellieten, drones, sensoren op trekkers) kunnen worden gebruikt om de biomassa van een perceel voedergewassen te kwantificeren.

 

Een deel van de uitzending van EenVandaag op vrijdag 6 oktober 2017 was gewijd aan het onderwerp Precisielandbouw.
Daarin was er ook aandacht voor Akkerweb.

 

 

 * The Farm Data Train | Wageningen University & Research
Een korte video met uitleg over het belang van het verbinden van landbouwkundige data met data bronnen:

 

* Een mooi overzicht met voorbeelden van robotiseren en mechanisering wordt gegeven in de nieuwe Agro Food Robotics film:

 

* Filmpje van een robot in actie om 3D modellen te maken van individuele planten
*(UC Davis In-field Plant Phenotyping Robot)
*(bron: https://ucdavis.app.box.com/s/copa81d25i6eby467vu80b43ivkxy32j)


Lees ook de bijbehorende documentatie op deze site

 

* Op de website van HarvestCROO is een mooi filmpje te zien van een automatische aardbeienoogster in bedrijf.
  Telers die gezamenlijk ongeveer 20% van het areaal in de VS telen, ondersteunen dit project.

Zie ook onderstaand YouTube filmpje:

 

* Filmpje van robot die onkruid kan wieden en bestrijdingsmiddelen overbodig maakt:

 

* Filmpje over 'Lasting Fields':


 

* RTLZ uitzending over PrecisieLandbouw.
RTLZ heeft in september 2015 bij diverse bedrijven en kennisinstellingen opnamen gemaakt voor een programma over precisielandbouw.
De uitzending was op woensdag 4 november 2015 op RTLZ.

* Animatiefilm (van ZLTO) over het onderwerp PrecisieLandbouw:* Gebruik van drones in de landbouw (op het aardappelenbedrijf Van den Borne):

 

* Autonome grasmaai machine:
Volg deze link voor een filmpje van een autonome grasmaai machine.
Gemaakt door het bedrijf Dutch Power Company / Probotiq


* SensiSpray:

 

* Bestrijding van Ridderzuring met robot 'Ruud':

 

* Loofdoding plaatsspecifiek YARA-N sensor en MLHD PHK:

 

* Aardappelopslag automatisch verwijderen:
http://www.ophetland.tv/11771528

 

* PreciSpray:

 

* ISAFRUIT's Crop Adapted Spray Application (CASA):

 

* Monitoring Fusarium head blight:

 

* Film van de autonome aardbeienspuit in bedrijf:

Go To Top