Voor de bestrijding van Ridderzuring is nu ook een handmatig bestuurde versie van robot "Ruud" beschikbaar. Dit apparaat, "Brutus" genaamd, is per direct beschikbaar voor verhuur en verkoop.

Overijsselse boeren zetten steeds vaker technische hulpmiddelen in zoals drones en automatisch aangedreven landbouwvoertuigen.
Zie voor meer informatie en een filmpje dit artikel van rtvoost.

RTLZ heeft in september bij diverse bedrijven en kennisinstellingen opnamen gemaakt voor een programma over precisielandbouw.

Van 30 mei tot 3 juni 2016 wordt in Den Haag de vierde editie van het European Space Solutions symposium georganiseerd.

Op woensdag 9 december 2015 wordt de 6e NSD-PL-studiedag gehouden.

AkkerGPS is een applicatie voor de Android-smartphone die locaties van akkerplekken (ziekten, nesten en onkruiden) met GPS kan vastleggen en vervolgens verzenden naar teeltadviseurs of bedrijfsleiders.
Voor meer info: zie het artikel op deze website.

On november 25, 2016 BBC News published the article: In the future, will farming be fully automated?
You can read the article here.

Op 25 november 2016 verscheen bij BBC News het artikel: In the future, will farming be fully automated?
U kunt het artikel via deze link lezen.

Op vrijdag 13 april 2018 wordt er een speciale bijeenkomst georganiseerd over het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL).

De Veldpost van 2 maart stond grotendeels in het teken van precisielandbouw. Ook PPL kwam aan de orde in een interview met Peter Paree die deel uitmaakt van de programmaleiding.

Go To Top