MLHD is een BeslissingOndersteunend Systeem (BOS) voor het zo laag mogelijk doseren van diverse belangrijke onkruidbestrijdingsmiddelen.

 

MLHD-adviezen zijn gedifferentieerd naar gevoeligheid en stadia van onkruidsoorten. Voor het meewegen van weereffecten op de werking wordt gebruik gemaakt van het BOS Gewis van AgroVsion. MLHD maakt verder gebruik van draagbare fotosynthesemeters om de werking van herbiciden te voorspellen. Dit levert informatie over nut en noodzaak van aanvullende bestrijding van het onkruid. MLHD wordt ontsloten naar de praktijk via MLHD online (samenwerking AgroVision, Agrifirm, Rometron, EARS).

Voor meer informatie, zie onderstaande documenten:

Folder
:


Manuals:Vakbladartikel
:Wetenschappelijk artikel:
[volgt]


Contactpersoon: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Link naar partners:
AGROVISION: www.agrovision.nl
agrifirm: www.agrifirm.nl
EARS: www.ears.nl
MLHD online: www.mlhd.nl 

Go To Top