StripBuilder: geografische informatie voor bodembemonstering en adviessystemen.

In Nederland voorzien bemonsterende bedrijven telers met informatie betreffende de nematoden in hun percelen. Tot nu toe is dit papieren informatie met een handgetekende kaart. StripBuilder maakt het mogelijk deze bemonsteringsuitslagen te voorzien van geografische informatie. Percelen worden opgesplitst op basis van de gekozen bemonsteringsmethode in te bemonsteren eenheden die in een GIS-systeem kunnen worden gebruikt voor het maken van digitale bemonsteringskaarten, uitslagkaarten, etc. De software is getest in samenwerking met de NAK AGRO.


Voor meer informatie zie:
Word document (NL):


Flyer (UK):


Zie ook de website
:
www.nemadecide.com


Contact:
Thomas H. Been, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go To Top