PocketGEO/Sampview: Software voor nematoden bemonstering.

PocketGeo/SampView is software voor de bodembemonsteraars. Het programma loopt op de PDA en kan in het veld worden gebruikt. Het programma kan ter plekke percelen opsplitsen in een geoptimaliseerde set van deelgebieden gebaseerd op de gekozen bemonsteringsmethode. Terwijl de monsters worden verzameld kan de monsternemer zichzelf zien lopen over het perceel. Het is geschikt voor bodemgebonden ziekten en plagen, maar ook voor nutriënten of andere plaatsgebonden bodemeigenschappen. De ontwikkeling is een samenwerking tussen Agrovision en Plant Research International.


Voor meer informatie zie:
Word document (NL):


Flyer (UK):


Contact:
Thomas H. Been: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leon Spätjens: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zie ook de website:
www.nemadecide.com

 

Go To Top