Bij precisielandbouw is het van absoluut belang dat de gezondheid van een gewas voortdurend wordt bewaakt en gecontroleerd.

Diagnostiekservice van PPO-BBF kan dan een belangrijke rol spelen omdat deze servicedienst een snelle en betrouwbare diagnose van ziekten en afwijkingen kan leveren.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van enerzijds jarenlange expertise of visuele beoordeling van plantenafwijkingen en ziekten, en een database van diagnoses aan vele tuinbouwgewassen. Anderzijds kunnen moderne onderzoek- en detectietechnieken worden toegepast ter bevestiging van diagnoses dan wel onbekende afwijkingen te duiden. Door bundeling van praktische en wetenschappelijke kennis bij diagnostiekservice van PPO-BBF kan de precisielandbouw dan ook optimaal worden bediend.


Voor meer informatie zie:

Go To Top