In 2012 is de rijksoverheid een project gestart om satellietwaarnemingen (optisch en radar) via het Nationale satellietdataportaal te ontsluiten naar gebruikers (overheid, kennisinstellingen, bedrijven en particulieren binnen het Nederlandse grondgebied).

http://www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal/

Met de data uit de databank kunnen vegetatie-indices bepaald worden die indicatief zijn voor de hoeveelheid en activiteit van bovengrondse biomassa van een gewas op een bepaalde plaats. Met name vanuit de hoek van precisielandbouw is er veel aandacht voor gebruik van deze informatie. Hieronder wordt de NDVI kaart van een stukje van de Nooroostpolder getoond, voor data van de DMC satlliet (links, ca. 25 m resolutie) en Formosat satelliet rechts, ca. 5 m resolutie.

 

Vegetatie-indices kunnen verkregen worden via webservices van of direct verzoek aan bedrijven als E-leaf, NEO, TerraSphere en SarVision. Via de Groenmonitor van Alterra wordt zowel de NDVI als WDVI van de DMC satelliet ontsloten.

http://www.groenmonitor.nl/

Er is een PPS geformeerd van bedrijven, overheden  en kennisinstellingen die samenwerken op het gebied van precisielandbouw. De PPS heeft de naam Nationale Satellietdatabank, en het project heet Precieze Data voor de Keten. Voortgangsrapportages en andere relevante info worden op deze site geplaatst.

Het eerste praktische resultaat binnen de PPS is het kunnen maken en toepassen van een taakkaart loofdoding in aardappel met satellietdata, via het akkerweb-portaal.

Presentaties studiedag 10 december 2014:


Presentaties studiedag 9 december 2015

Go To Top