De teelt van tulpen kampt met aantasting door verschillende virussen, vooral door het mozaïkvirus. De aanwezigheid van het virus in de tulpenbol verlaagt de kwaliteit en is een belemmering voor de export. Bij een hoge besmetting worden hele partijen afgekeurd.

In de teelt van tulpen is het van oudsher gebruikelijk om viruszieke planten handmatig vroegtijdig op te sporen en te verwijderen om zo verspreiding via bladluizen te beperken. Deze wijze van opsporing is echter duur, de expertise is nauwelijks voorhanden en om de verspreiding van het virus gedurende het teeltseizoen tegen te gaan, vindt er een intensieve chemische bestrijding van luizen plaats.

In dit project is een machine vision systeem ontwikkeld voor het opsporen van virusbesmette (tulpen)planten in het open veld.
Op dit moment is het systeem in staat om in volvelds geplante bollen zieke plante te detecteren, waarbij het aantal niet gedetecteerde planten, of ten onrechte ziek gescoorde planten vergelijkbaar is met de scores van hoog gekwalificeerde gewasexperts.

 

Begeleidingsgroep:
Karel Bolbloemen BV
Fa. Th. Apeldoorn
Leek Bloembollen
Boon Bloembollen
G. Oud
Poel Bloembollen
Wit Flowerbulbs
Syntens
Agrifirm BV

Literatuur:

Polder, G. , Heijden, G.W.A.M. van der , Doorn, J. van , Baltissen, A.H.M.C.(2012)
Automatic detection of tulip breaking virus (TBV) in tulip fields using machine vision
Proceedings of the international conference of agricultural engineering, Valencia, Spain, 8-12 July, 2012

Baltissen, A.H.M.C. , Doorn, J. van , Polder, G. , Roothans, J. , Gelderblom, J.(2012)
Machinale detectie van geelziek in hyacint : toepassing van vision technieken om symptomen, veroorzaakt door Xanthomonas hyacinthi in hyacint op te sporen : consultancy project

Doorn, J. van , Baltissen, A.H.M.C. , Polder, G. , Heijden, G.W.A.M. van der(2012)
Ziekzoekkar vindt virus volvelds en scoort beter dan ziekzoeker
BloembollenVisie, vol.2012, nr.257 - p. 22 - 23.

Zie ook de volgende WUR-websites:

Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld

Robot zoekt zieke tulpen in bollenvelden


Ziekzoekrobot bijna net zo goed als een ziekzoeker

 

Zie ook het volgende YouTube filmpje:

 

Go To Top