In dit project werken een vijftal aardbeientelers, Homburg Holland en Wageningen UR PRI/PPO samen aan de ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor gebruik in aardbeigewassen.

De machine dient autonoom over het perceel te kunnen rijden, minder spoorvorming te geven dan huidige spuitsystemen (lichter van gewicht) en zo min mogelijk middel te verspuiten met behoud van goede effectiviteit.


In 2012 is een eerste prototype van de autonome spuit opgeleverd. Het betreft een New Holland trekker met een autonoom navigatiesysteem van Tyker Technology, plus een SensiSpray Horti spuit van Homburg Holland i.s.m. Probotiq. De beslisregels voor doseren werden ontwikkeld door PRI. Centraal hierbij staat biomassa afhankelijk doseren van fungiciden tegen Botrytis.
Deze Publiek Private Samenwerking wordt ondersteund door Programma Precisielandbouw (Min. EL&I), het Productschap Tuinbouw en KRW-project Innovaties in het Kwadraat (Min. IenM).


Hieronder ziet u een aantal filmpjes van de autonome aardbeienspuit in bedrijf:

#1: Op een perceel van Jan van Meer in Breda (website: http://www.verseoogst.nl/telers/ijzerloop-bv) wordt zowel de besturing van de autonome trekker als de daaraan gekoppelde Sensispray getest op nauwkeurigheid. In dit filmpje (opgenomen op 29 juli 2014) is te zien hoe de spuit een vooraf ingeleerd traject zelfstandig herhaalt.


#2
: zie ook onderstaand filmpje dat op hetzelfde bedrijf is opgenomen.

 

 
#3:

 

#4

 

 

Film van de New Holland Boomer 3050:

 

Zie ook het filmpje van de Probotiq-trekker op deze website.

 

Foto van de autonome aardbeienspuit in bedrijf:


Zie ook deze rapporten:


PPLNL Rapportage:

 

Go To Top