Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een lastig en veel voorkomend onkruid in grasland. In de gangbare melkveehouderij wordt ridderzuring bestreden met een selectief herbicide.

In de biologische melkveehouderij is handmatig verwijderen van de planten de beste bestrijdingsmethode, maar in de praktijk is dit meestal niet haalbaar. Ridderzuring krijgt hierdoor vaak de kans zich te verspreiden en dit schrikt potentiële omschakelaars af.

Wageningen UR, Samsom Wilnis vof en studiegroep Biologisch West-Utrecht hebben een prototype gebouwd van een robot ter bestrijding van ridderzuring. Deze robot met de naam “Ruud” vindt zijn pad met behulp van GPS, herkent ridderzuring door middel van beeldverwerking, en vernietigt het onkruid met een frees. Experimenten hebben aangetoond dat onder gunstige omstandigheden meer dan 90% van de ridderzuring-planten herkend wordt en dat 75% van de uitgefreesde planten niet snel meer terug komt. De robot heeft ongeveer 8 uur nodig om 1 ha te bewerken.

Film:

 
Referenties
:

Robot Ruud freest de ridderzuring met gemak. NRC Handelsblad, 29 januari 2009:


Website:

www.ruud.wur.nl .


Literatuur:

Van Evert F.K., Samsom J., Polder G., Vijn M., van Dooren H.-J., Lamaker A., van der Heijden G.W.A.M., Kempenaar C., van der Zalm T., Lotz B. (2011).
A robot to detect and control broad-leaved dock (Rumex obtusifolius L.) in grassland.
Journal of Field Robotics, n/a. doi: 10.1002/rob.20377.


Van Evert, F.K., G. Polder, G.W.A.M. Van der Heijden, C. Kempenaar, and L.A.P. Lotz, 2009.
Real-time, vision-based detection of Rumex obtusifolius L. in grassland.
Weed Research 49:164-174.


Het project wordt ondersteund door Bioconnect, LaMi, Rabobank en Leader+ (EU). 

 


Brutus

Een handmatig bestuurde versie van de robot is nu beschikbaar. Dit apparaat, "Brutus" genaamd, is per direct beschikbaar voor verhuur en verkoop, en is bedoeld om de periode te overbruggen totdat Ruud volledig ontwikkeld en in productie genomen is.
Brutus bestrijdt het onkruid  op dezelfde manier als robot Ruud, namelijk met een frees. Daarmee houdt de vergelijking op, want Brutus heeft een bestuurder nodig om 'm naar het onkruid te brengen en om de frees boven het onkruid te positioneren. Omdat de techniek van Brutus eenvoudiger is dan die van Ruud, is het mogelijk om Brutus al aan te bieden voor verkoop en verhuur terwijl er nog aan de ontwikkeling van Ruud wordt gewerkt.

Brutus wordt aangedreven door elektromotoren die gevoed worden door een diesel-aggregaat.

Wil u Brutus huren of kopen: neemt u dan contact op met Joost Samson, telefoon 06 549 858 55

Zie ook de website

 

Bekijk ook eens deze YouTube video "A Robotic System Employing Deep Learning for Visual Recognition and Detection of Weeds in Grasslands"

 

Bekijk ook eens de YouTube video "DockWeeder Robot vs Cows":

Go To Top