Om adequaat te kunnen reageren op (nieuwe) ziekten en plagen in land- en tuinbouwgewassen is kennis over de eigenschappen van de ziekteverwekker, de wijze van verspreiding en de effecten op planten/gewassen noodzakelijk.

Aardappelvirus Y vormt de laatste jaren weer een groot probleem in de pootaardappelteelt. Dit virus wordt door bladluizen verspreid. Beheersing van deze virusziekte is mogelijk door het aantal viruszieke planten en de aantallen bladluizen goed te monitoren. Om virusverspreiding naar het pootgoed tegen te gaan wordt het loof van het aardappelgewas op een bepaalde datum gedood. Deze loofdodingsdatum wordt berekend uit de aantallen gevangen bladluizen en het zogenaamde efficientiecijfer per gevangen bladluissoort. Dit efficientiecijfer geeft aan hoe efficient de bladluissoort verschillende stammen van het virus over kan dragen. Deze cijfers zijn door PRI bepaald door onderzoek. In dit onderzoek werd samengewerkt met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) en gefinancierd door het ministerie van LNV, Productschap Akkerbouw (PA) en NAK.

Voor meer informatie:

Go To Top