Binnen Wageningen UR wordt onderzoek gedaan aan insectenferomonen.

Feromonen zijn geurstoffen die insecten verspreiden om soortgenoten aan te trekken. De onderzoeksresultaten leiden tot producten die via www.pherobank.com worden vermarkt.

De producten bestaan uit feromoondispensers die de lokkende geur verspreiden en vallen waarin de gelokte insecten worden gevangen. Met dit systeem krijgt de teler informatie over de aan- of afwezigheid van specifieke plaaginsecten en over de dichtheid op specifieke lokaties. Op basis hiervan kan indien nodig eventueel een bestrijdingsmaatregel en het tijdstip van toepassing worden vastgesteld. Ook kan aan de hand van deze plaats- en tijdspecifieke informatie het effect van een bestrijdingsmaatregel worden vastgesteld.

Web: www.pherobank.com 

Vakbladartikelen;
    - Tuta absoluta:  


    - Duponchelia fovealis:  
    - Trips:  


Wetenschappelijke artikelen
:

Kogel, W.J. & P. van Deventer, 2003. Intraspecific attraction in the western flower thrips Frankliniella occidentalis; indications for a male sex pheromone. Entomologia Experimentalis et Applicata 107: 87-89.

Korada, R.R.; Griepink, F.C., 2009. Aggregation pheromone compounds of the black larder beetle Dermestes haemorrhoidalis Kuster (Coleoptera: Dermestidae). Chemoecology 19 (3). - p. 177 - 184.

Tol, R.W.H.M. van, H.H.M. Helsen, F.C. Griepink and W.J. de Kogel, 2009. Female induced increase of host-plant volatiles enhance specific attraction of aphid male Dysaphis plantaginea (Homoptera: Aphididae) to the sex pheromone. Bulletin of Entomological Research, 99 : 593-602.

Tol, Rob W.H.M. van, Dale E. James, Willem Jan de Kogel and David A.J. Teulon, 2007.  Plant odours with potential for a push-pull strategy to control the onion thrips Thrips tabaci. Entomologia Experimentalis et Applicata 122: 9-76.


Contactgegevens:

Plant Research International
Dr. Frans C. Griepink
PHEROBANK
Postbus 16
6700 AA Wageningen
The Netherlands

tel. 0317 - 488 000
fax. 0317 – 480 605

Go To Top